انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

وبگاه دکتر سیده زهرا فریطوس
 
 
 اطلاعات تماس            تلفن:   23922165 (009821)
  نمابر:   ................ (009821)
  پست الکترونیک:s.faritous@yahoo.com
 گروه آموزشی             بیهوشی قلب
 مرتبه علمی             استادیار
         آخرین مدرک  تحصیلی                            
فلوشیپ بیهوشی قلب